หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
 Pay Style

0% Pay Style ISTYLE EDUCATION ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ของคนฉลากเลือก Pay Style เลือกชำระค่าเรียนได้ ตามความต้องการ ด้วยข้อเสนอที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพัฒนาภาษา IFAST ENGLISH หรือ ISTYLE’s Member Club เราให้เปิดโอกาสให้คุณเลือกวัน เลือกเวลา เลือกบทเรียน เลือกสถานที่เรียน เลือกระบบการเรียน ได้ด้วยตนเองแบบ On-demand ตามความต้องการเฉพาะบุคคล คุณจะสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของราคา ค่าเล่าเรียน ที่คุณเป็นผู้กำหนด เราจะให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุด เหมาะสมกับค่าครองชีพในสังคมปัจจุบัน โดยมิได้ลดลงในเรื่องของคุณภาพ ทางด้านวิชาการและการบริการ เงื่อนไข ข้อตกลง ที่ทำขึ้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ขอเพียงคุณเป็นผู้ที่ปรารถนา กระหายความรู้ สนใจในเรื่องการศึกษา พัฒนาทักษะ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต "การให้โอกาสด้านการศึกษา เปรียบเสมือนการให้ต้นทุน" เพื่อสร้างกำไรให้กับอนาคต ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล ที่มีความรอบคอบ คิดวางแผนสร้างหลักประกันให้กับชีวิต เท่าๆกับการซื้อประกันชีวิต Quality Assurance in Education หลักประกันคุณภาพทางการศึกษา สำหรับชีวิตที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ มากกว่าสิ่งอื่นใด เราสามารถจ่ายเงินซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากมาย แต่ในเรื่องของการศึกษา ถ้าเราไม่กล้าลงทุนให้กับตนเองตั้งแต่วันนี้ อนาคตเราจะมีความรู้ ความสามารถ พร้อมออกไปเผชิญโลกแห่งการแข่งขันกันที่มี ผู้คนที่เต็มไปด้วยความรู้ในทุกทักษะแบบรอบด้าน ทั้ง ด้านวิชาการ Academic ประสบการณ์ Experience ทักษะ Skills เฉพาะด้าน ได้อย่างไร

 

     
ISTYLE EDUCATION เปิดโอกาสให้กับทุกท่าน เลือกชำระค่าเรียนได้ ด้วยจำนวนที่จำกัด / ปีการศึกษา เราให้ข้อเสนอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สนใจสมัครเรียน จาก 14 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯมิเคยร่วมรายการส่งเสริมยอดขายกับที่อื่นๆ แม้เพียงครั้งเดียว เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพและการดูแลอย่างทั่วถึง การขยายชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น และการจบหลักสูตรของนักเรียน ในปี 2562 และปี 2563 ทำให้ปีการศึกษา 2564 สถาบันฯสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนได้ เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประสงค์จะสมัครเรียนในหลักสูตร ที่สถาบันฯรับประกันผลการเรียน แต่ติดปัญหาเรื่องการชำระค่าเรียนเป็นเงินก้อน ระบบ Pay Style ของของสถาบันฯจะช่วย แบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนของท่านได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ก็สามารถประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างใจหวัง
   

ISTYLE EDUCATION เปิดประตูสู่ความสำเร็จ ในเรื่องของการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการใหม่ ที่ตอบโจทย์สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยอยู่เสมอ หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังมองหาที่เรียน ทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมสอบ Standardized Test เช่น TOEFL , IELTS,TOEIC,SAT ect.ให้ได้คะแนนสูง ภาษาอังกฤษสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน สำหรับองค์กร เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก การท่องเที่ยวและการโรงแรม อีกทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเปิดตลาดการค้า การส่งออกกับชาวต่างชาติ “ Pay Style…Quick & Easy @ Click Here ”

 

 
เรียนอย่างได้ผลเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการใหม่ และเทคโนโลยีชั้นสูง ช่วย ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ชัดเจน แม้ผู้เรียน จะมีพื้นฐาน ทักษะภาษาอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง หรือสูง ก็สามารถมาเรียนเพิ่มเติม
   
ถ้าชีวิต คือการเรียนรู้ และชีวิตจักต้องเรียนรู้ ตลอดเวลา LifeLong Learning ความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยง ทั่วถึงกันทั่วโลก เราตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
   
Anniversary 14th แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ จากเดิมสถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส ( IFAST ) เป็น สถาบัน พัฒนาภาษาอังกฤษ IFAST ENGLISH ภายใต้การบริหาร จัดการโดย บริษัทไอสไตล์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 
 
   
 
   

 

 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 884-8355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Facebook
l
Contact Us