หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 


 
สถาบันพัฒนาภาษา " ไอสไตล์ "
เดิมคือ สถาบันไอฟาส และ ได้แยกการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน
ทั้ง ปิ่นเกล้า และ งามวงศ์วาน
เพื่อมิให้เกิดความสับสน เนื่องจากนโยบายหลักของการจัดตั้งสถาบันฯเรามุ่งเน้นที่ คุณภาพ ทางด้านวิชาการ และ การบริการ ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ที่มีเวลา และ งบประมาณที่จำกัด แต่ต้องการใช้งาน ภาษาอังกฤษได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งต่อ ตนเอง ครอบครัว และ สังคม การปรับเปลี่ยน ชื่อ รูปแบบ เพื่อ ให้เกิดความชัดเจน เหมาะสมกับความต้องการ พื้นฐานคุณลักษณะของการเรียนรู้เฉพาะบุคคล อย่างครบถ้วน แห่งแรกในเมืองไทยFeatured content


ที่คุณสามารถ เรียนจนกว่า จะมั่นใจ แบบไม่จำกัด!
ด้วยรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย ระบบการประเมิณผลความก้าวหน้าที่
ชัดเจน ระบบการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ที่มีเฉพาะ ปิ่นเกล้า เท่านั้น!
ตลอดจนทีมอาจารย์ชาวต่างชาติและทีมผู้บริหาร ระดับปริญญาเอก จาก USA.
ด้าน การศึกษา ( Education ) โดยตรง กว่า 14 ปี 
ที่เราอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ ของสถาบันฯ ภาษาชั้นนำ ของเมืองไทยโดยเริ่มก่อตั้ง
วางแผนหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเอกสาร ตำราเรียนใน ทุกๆหลักสูตร ที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน
การปรับ เปลี่ยนชื่่อ ภาพลักษณ์ เพื่อ สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้นวันนี้ เราพร้อมที่จะเป็น
ก้าวแรก แห่งความสำเร็จ ของคนฉลาดเลือก อย่างแท้จริง

 

Adobe
 
   
 
   

 

 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Facebook
l
Contact Us